LoginPogačnikov kozolec

Foto: Lilijana Medved 2009

Pogled na kozolec

Pogačnikov kozolec - Slika 1

Foto: Lilijana Medved 2009

Detajl na konstrukciji objekta.

Pogačnikov kozolec - Slika 2
Thumb 1 Thumb 2

Opis

V okviru Pogačnikove domačije se je na polju ohranil kozolec – toplar, s štirimi pari oken. Pokriva ga šotorasta streha opečne kritine. Stavbo oblikuje troje parov opečnih nosilnih stebrov ter dva para vmesnih, lesenih stebrov. Notranja, nadstropna konstrukcija je v celoti lesena, iz tesanega lesa. Vzdolžne stranice notranjščine nadstropja so izdelane kot lesena mreža, na zunajem delu pa so med stebre po vsej dolžini vpete tesane late. Kozolec je pomembna, manj tipična gospodarska stavba tega območja, zgrajen v prvi četrtini 20. stoletja.

Občina

Radlje ob Dravi

Evidenčna številka dediščine

18300

Geografska določitev lege

Kozolec stoji na zahodnem robu strnjene vasi, nad cesto Vuhred - Vuzenica
Vuhred 141
2365 Vuhred

Čas nastanka

Okoli leta 1923

Povezave k leksikonu