LoginIzključitev jamstva

Nosilec te medmrežne prezence Kleindenkmäler.at ne prevzema odgovornosti za aktualnost, natančnost, popolnost ali kakovost na razpolago danih informacij. Jamstveni zahtevki zoper Kleindenkmäler.at, ki se nanašajo na gmotno ali negmotno škodo, povzročeno po uporabi ali neuporabi prepuščenih informacij, so načelno izključeni, če nosilec medmrežne prezence dokazljivo ni ravnal naklepno ali hudo malomarno. Vse ponudbe so spremenljive in neobvezne.
Kleindenkmäler.at si izrecno pridržuje pravico, da dele strani ali celotno ponudbo brez poprejšnje napovedi spremeni, dopolni, izbriše ali da objavo začasno ali dokončno ukine.
Avtorsko pravo in pravo blagovnih in storitvenih znamk : Kleindenkmäler.at si prizadeva, da v vseh publikacijah spoštuje avtorske pravice na uporabljenih grafikah. Za vse v okviru medmrežne ponudbe navedene in eventualno po tretjih zaščitene znake in blagovne znamke veljajo neomejeno določila v danem primeru veljavnega prava znamk in pravice vpisanih lastnikov teh pravic. Navedba znamke ne pomeni, da ni zaščitena s pravicami tretjih oseb! Razmnoževanje ali uporaba takih grafik, zvočnih dokumentov, videosekvenc in besedil v drugih elektronskih ali tiskanih publikacijah brez izrecnega pristanka Kleindenkmäler.at ni dovoljena.
Če je v okviru medmrežne ponudbe dana možnost vnašanja osebnih ali poslovnih podatkov (e-mail naslovov, imen, naslovov), jih uporabnik dá na razpolago prostovoljno. Koriščenje in plačevanje vseh ponujenih storitev sta dovoljena – v kolikor je tehnično možno – tudi brez navedbe takih podatkov oziroma ob navedbi anonimiziranih podatkov ali psevdonima.
To izključitev jamstva je treba razumeti kot tisti del medmrežne ponudbe, s katerega se opozarja na to stran. V kolikor deli ali posamezne formulacije tega besedila ne bi bili (več) v skladu z veljavnimi pravnimi predpisi ali ne v celoti, ostanejo preostali deli dokumenta vsebinsko in formalno veljavni kot doslej.

Concept & Design

Agentur ilab crossmedia
Mießtaler Straße 6
9020 Klagenfurt
Tel: +43 463 51 54 07
Fax: +43 463 51 54 07 99
Mobil: +43 650 933 5555
www.ilab.at