LoginŽelezniški predor Huda luknja

Foto: Vir: http://www.vlaki.info/forum/viewtopic.php?f=17&t=6086&start=0 2012

Železniški predor Huda luknja

Železniški predor Huda luknja - Slika 1

Foto: Vir: http://www.vlaki.info/forum/viewtopic.php?f=17&t=6086&start=0 2012

Železniški predor Huda luknja

Železniški predor Huda luknja - Slika 2
Thumb 1 Thumb 2

Opis

Železniški predor v Mislinji je na obeh vhodih obzidan s klesanim kamenjem. Predor ima obliko podkve, kar mu zagotavlja veliko trdnost. Stene v notranjosti predora so obdane s klesanim kamenjem in opeko. Še posebej lepo oblikovani so sklepniki obeh vhodnih portalov v predor.

Legenda, zgodovina, pravljica

Predor je bil zgrajen v času gradnje železniške proge Celje – Wolfsberg, okrog leta 1899. Za železniški promet se je uporabljal do leta 1968, ko so ukinili železniško progo Dravograd – Velenje. Od takrat naprej predor sameva, v zadnjih letih pa ga vse pogosteje uporabljajo kolesarji, ki potujejo bodisi proti Velenju, bodisi proti Dravogradu.

Občina

Mislinja

Geografska določitev lege

Predor leži ob jami Huda Luknja ob glavni cesti Mislinja - Velenje.

Čas nastanka

1899

Povezave k leksikonu