LoginObrt / Kmetijstvo / Industrija

Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Spomeniki s področja kmetijstva, obrti in industrije prikazujejo gospodarski razvoj regije – od začetkov v predrimskem obdobju preko srednjega veka do današnjih dni in pričajo o razvoju kmečkega gospodarstva, rokodelstva in obrti, rudarstva, železarstva in druge industrije.
Legendarni plavži, drobilci rude in podzemski rovi spominjajo na razcvet rudarstva, zlasti na pridobivanje svinca, železa in zlata že vse od predkrščanske dobe. Koroška je bila del Norika, ki je bil v rimskem imperiju znan po izredno kvalitetnem jeklu in jeklenih izdelkih.
Slikovite stare mline, žitne kašče, paštube (frnače) in kozolce danes obnavljajo in jih vključujejo v turizem in tako domačinom in gostom prikazujejo kmečko življenje, ki je postalo deloma že zgodovina.
Priče predindustrijskega rokodelstva so danes redkost. Tu in tam še najdemo kako staro kovačnico, pekarno ali čevljarsko delavnico, ki so dragocene priče domače ročne spretnosti.
Ker so mnogi teh spomenikov s področja kmetijstva, obrti in industrije izgubili svojo prvotno funkcijo, jih v očarljivem okolju vključujejo v tako imenovane »tematske poti«. Tako domačini in gostje na poseben način spoznavajo gospodarski in kulturni razvoj življenja v regiji. Takšni primeri so npr. »Mlinska pot v Lesni dolini« (Lesachtaler Mühlenweg), »Pešpot skozi Hajnžev graben« (Hainschwanderweg) v občini Sele-Fara ali »Knapovska pot« (Knappenweg) v Innerkremsu.
V Sloveniji tamkajšnji muzeji dokumentirajo, restavrirajo in stavijo javnosti na ogled kmečko, rokodelsko in industrijsko izročilo. Med to dediščino so zunaj Slovenije znani predvsem kozolci in kašče. Povhov mlin ob Šentanelski reki (blizu Prevalj) je tehnični in etnološki spomenik iz 19. stoletja. Štoparjev most, najpomembnejši viadukt na železniški progi Maribor–Celovec, je bil zgrajen v letih 1857–1863.

Foto:Šentanelska reka, Prevalje, Povh-Mühle (Tomo Jeseničnik)