LoginCerkev sv. Ruperta

Foto: Jože Tasič 2011

Cerkev sv. Ruperta v Završah

Cerkev sv. Ruperta - Slika 1

Opis

Cerkev sestavljajo pravokotna ladja z nadzidanim zvonikom in malo ožji, a enako visok prezbiterij z nadstropno zakristijo na južni strani. Notranjščino pokrivajo kapasti oboki. Prvotna poznogotska cerkev je imela ravno krito ladjo in obokan prezbiterij ter lesen strešni stolpič z zvonom iz šentviške cerkve z letnico 1592. To cerkev so leta 1853 večinoma podrli ter zgradili sedanjo stavbo. Ob tej priliki so ladjo podaljšali proti zahodu in postavili sedanji zvonik, deset let pozneje pa jo obokali. Obok je enak onemu v cerkvi sv. Helene na Graški gori.

Legenda, zgodovina, pravljica

Cerkev sv. Ruperta v Završah, ki se prvič omenja leta 1496, je šentviška podružnica.

Vir: Jože Curk, Mislinjsko ozemlje- kulturna pokrajina, zbornik, Slovenj Gradec in Mislinjska dolina I, Slovenj Gradec, 1995, str. 205.

Občina

Mislinja

Evidenčna številka dediščine

EŠD 3479

Geografska določitev lege

Cerkev stoji jugozahodno od regionalne ceste Slovenj Gradec - Mislinja. Završe.

Čas nastanka

1496, 1592, 1853

Lastnik / Varuh

Župnija sv.Vid nad Valdekom

Povezave k leksikonu