LoginRudlova kapelica

Foto: Mojca Štuhec 2011

Poznobaročna kapelica pravokotnega tlorisa ima polkrožno vhodno odprtino, stranske fasade členijo slepe poznobaročne niše in pokrita s štirikapno streho skrilavca.

Kužno znamnje - Slika 1

Foto: Mojca Štuhec 2011

Rudlova kapelica stoji ob glavni cest Vitanje-Mislinja.

Kužno znamnje - Slika 2
Thumb 1 Thumb 2

Opis

Poznobaročna kapelica pravokotnega tlorisa ima polkrožno vhodno odprtino, stranske fasade členijo slepe poznobaročne niše. Kapelo pokriva štirikapna zaobljena streha prekrita s skrilavcem. Na vrhu strehe je nameščena kovinska ost v obliki puščice. Vhod v notranjost kapele zapirajo lesena vrata.

Legenda, zgodovina, pravljica

V kapeli je bil nekoč shranjen kip Device Marije, ki pa so ga kasneje prestavili v zidno nišo na zvoniku cerkve sv. Florijana v Doliču.

Vir: Mirko Horvat, župnik v Doliču, 11. 3. 2011.

Upodobljeni motivi / napisi

V kapeli sta obešeni dve nabožni sliki. V preteklosti je morala biti kapela poslikana, saj so še vidni sledovi poslikave v notranjosti kapele.

Občina

Mislinja

Evidenčna številka dediščine

8011

Geografska določitev lege

Kapelica stoji ob glavni cesti skozi naselje, med hišama Srednji Dolič 23 in 24.

Čas nastanka

zadnja četrtina 18. stol.

Povezave k leksikonu