LoginKužno znamenje

Kužna znamenja sodijo med figuralna znamenja in jih najdemo kot znamenja Svete Trojice in Marijina znamenja. Običajno gre za zelo impozantne stebre v središču mest, vasi ali trgov.
Kuga je v srednjem veku veljala za božjo kazen, za znak božje jeze zaradi hudih grehov človeštva. Umrle so pokopavali zaradi nevarnosti okužbe daleč iz vasi v neposvečeno zemljo. Ta mesta so imenovali kužno polje. Danes jih lahko prepoznamo po majhnih ogradah, ledinskih imenih ali po kužnih križih/pokopaliških svetilnikih.