LoginGašperjeva kapelica

Foto: Mojca Štuhec 2011

Gašperjeva kapelica stoji ob glavni cesti Mislinja-Velenje in je bila postavljena ob koncu prve svetovne vojne.

Gašperjeva kapelica - Slika 1

Foto: Mojca Štuhec 2011

Zidana kapelica zaprtega tipa ima dokaj ohranjeno fasadno profilacijo in pokriva jo skrilnata dvokapnica.

Gašperjeva kapelica - Slika 2

Foto: Mojca Štuhec 2011

V osrednji niši je narejena vdolbina v živo skalo in ponazorjena votlina z lurško Marijo.

Gašperjeva kapelica - Slika 3

Foto: Mojca Štuhec 2011

V desni niši je naslikana podoba sv. Antona Padovanskega.

Gašperjeva kapelica - Slika 4

Foto: Mojca Štuhec 2011

V levi niši v notranjščini kapelice je naslikana podoba sv. Leopolda.

Gašperjeva kapelica - Slika 5

Foto: Mojca Štuhec 2011

Podatki o zadnji obnovi in preslikavi kapelice.

Gašperjeva kapelica - Slika 6
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3 Thumb 4 Thumb 5 Thumb 6

Opis

Zidana kapelica zaprtega tipa ima dokaj ohranjeno fasadno profilacijo ter poslikave v zunanjih nišah in notranjosti. Pokriva jo skrilnata dvokapnica. Zgrajena je bila po prvi svetovni vojni.

Legenda, zgodovina, pravljica

Po pripovedovanju domačih so kapelo postavili verjetno v zahvalo za srečno vrnitev iz prva svetovne vojne. Poslikave v kapeli odražajo tudi imena nekdanjih lastnikov Leopolda in Antonije.

Vir: Silvo Smonkar, 11. 3. 2011.

Upodobljeni motivi / napisi

Na desni zunanji niši je naslikana podoba sv. Florjana, na levi pa podoba sv. Jurija, ki pa je že čisto zbledela in sprana. V notranjosti je v levi niši naslikana podoba sv. Leopolda v desni niši pa je naslikana podoba sv. Antona Padovanskega. V osrednji niši je narejena vdolbina v živo skalo in ponazorjena votlina z lurško Marijo. V zatrepu nad vhodom je naslikana podoba sv. Trojice, ki pa je že tudi precej uničena.

Občina

Mislinja

Evidenčna številka dediščine

25077

Geografska določitev lege

Kapelica stoji ob cesti, v bližini hiše Gornji Dolič 70.
Gornji Dolič 70
2382 Mislinja

Čas nastanka

prva četrtina 20. stol., obnovljena 1981

Lastnik / Varuh

Silvo Smonkar

Povezave k leksikonu