LoginSpominska plošča Zdravko Čebular-Rado

Foto: Andreja Šipek 2011

Spominska plošča Zdravko Čebular- Rado

Spominska plošča Zdravko Čebular-Rado - Slika 1

Foto: Andreja Šipek 2011

Spominska plošča Zdravko Čebular- Rado

Spominska plošča Zdravko Čebular-Rado - Slika 2
Thumb 1 Thumb 2

Opis

Pravokotna marmornata plošča s posvetilnim napisom.

Legenda, zgodovina, pravljica

Zdravko Čebula- Rado. Čebularjeva hiša je bila že leta 1941 pomembna javka KPS, Pohorske čete in 1. štajerskega bataljona. Pri Čebularjevih so se oglašali znani organizatorji NOB na Štajerskem: Dušan Kveder-Tomaž, Tone Žnidarič, Miloš Zidanšek in drugi. V tej hiši so januarja 1942 ustanovili začasni pokrajinski komite KPS za severno Slovenijo.
Gestapo je odgovoril na akcije mislinjskih komunistov in skojevcev z vso krutostjo. Pred valom aretacij se je trojka aktivistov OF- Zdravko Čebular, Ernest Prevolnik in Adi Kolar- umaknila v Ljubljansko pokrajino.
Spomladi 1942 so v Mariboru padli prvi mislinjski talci: Albert Čas, Stanko Iršič, Franc Zavrl, Jože Pirtovšek in Ivan Barišić. Dana Čebular je bila zaprta v Starem piskru in prestala zloglasni Ravensbrück. Tudi Čebularjevo mater in njenega moža so izselili. Zdravko Čebular-Rado se je vrnil s Kranjčevim bataljonom iz 2. grupe odredov čez Koroško na Štajersko. Bil je politični komisar 3. čete Pohorskega bataljona. Med mnogimi akcijami, ki jih je izvedel Pohorski bataljon, je bil zelo odmeven napad na tovarno lepenke v Mislinji.
Politični komisar Rado je bil veder človek, znal je s harmoniko ustvariti dobro razpoloženje tudi po težkih pohodih in napetih akcijah. Padel je 8. januarja 1943 na Osankarici s soborci, ko mu še ni bilo 22 let.

Vir: Jože Potočnik, Spomeniki in znamenja NOB v občini Slovenj Gradec, Slovenj Gradec, 1985.

Upodobljeni motivi / napisi

Napis na plošči:
ČEBULARJEVA DOMAČIJA
JAVKA KPS 1941

ZDRAVKO ČEBULAR RADO
BOREC II. GRUPE ODREDOV
POLITKOMISAR 3. ČETE
POHORSKEGA BATALJONA
PADEL 8.1.1943 NA OSANKARICI

OBČANI MISLINJSKE DOLINE 1973

Občina

Mislinja

Evidenčna številka dediščine

EŠD 8066

Geografska določitev lege

Plošča je pritrjena na Čebularjevi domačiji, Šentlenart 44, Mislinja.
Šentlenart 44
2382 Mislinja

Čas nastanka

1973

Lastnik / Varuh

Občina Mislinja, Občinski odbor ZZB za vrednote NOB Mislinja

Povezave k leksikonu