LoginPristovnikovo znamenje

Foto: Mojca Štuhec 2011

Pristovnikovo znamenje stoji ob cesti skozi Završe, severno od hiše Pristovnik 91a.

Pristovnikovo znamenje - Slika 1

Foto: Mojca Štuhec 2011

Pozno baročno zidano slopno znamenje s piramidalno streho in dvema vrstama niš na vsaki stranici, a brez poslikave.

Pristovnikovo znamenje - Slika 2
Thumb 1 Thumb 2

Opis

Slopno znamenje pokriva piramidalna streha iz šintlov.
Spodnji del je širši, kot kamniti podstavek, iz katerega se dviga enako širok trup in ga členijo niše brez poslikav.

Občina

Mislinja

Evidenčna številka dediščine

8024

Geografska določitev lege

Znamenje stoji severno nad domačijo Pristovnik, pri hiši Završe 91a.

Čas nastanka

zadnja četrtina 18. stol.

Lastnik / Varuh

Jožica in Ivan Večko

Povezave k leksikonu