LoginCerkev sv. Ahaca

Thumb 1 Thumb 2

Opis

Gre za gotsko cerkev s kvadratasto ladjo in velikim, malce ožjim, toda višjim prezbiterijem z oporniki ter šeststranim strešnim stolpičem sredi ladjine strehe. Na severni strani prezbiterija je prizidana pritlična zakristija iz leta 1705. Stavba je v celoti kamnita, vse strehe so skriljeve. Večina oken in vrat je še originalnih.
Šilast slavolok vodi v prezbiterij. Tega pokriva zvezdast obok, ki se proti slavoloku razprede v mrežo. Nosijo ga bogate geometrične konzole, žlebasta rebra in gladka okrogla sklepnika.
Oprava je razen glavnega oltarja iz srede 17. stoletja, zvon pa gotski iz leta 1478. Cerkev je dobro ohranjen primerek kvalitetne poznogotske arhitekture iz okoli leta 1470. Leta 1705 so jo dopolnili s pritlično zakristijo.

Legenda, zgodovina, pravljica

Cerkev sv. Ahaca v Okarjih, ki se prvič omenja leta 1476, ko so jo komaj zgrajeno požgali Turki, je šentiljska podružnica.

Vir: Jože Curk, Mislinjsko ozemlje - kulturna pokrajina, zbornik, Slovenj Gradec in Mislinjska dolina I, Slovenj Gradec, 1995, str. 204.

Upodobljeni motivi / napisi

Na južni ladjini steni je freska sv. Krištofa iz 16. stoletja, pod njo pa sledovi starejše. Ladjo pokriva kasetiran lesen strop iz okoli leta 1730, katerega slikarija je bila leta 1922 obnovljena.
Stene krasi figuralna slikarija iz okoli leta 1580, obočna polja in rebra pa dekorativna slikarija iz prve polovice 17. stoletja

Občina

Mislinja

Evidenčna številka dediščine

EŠD 3017

Geografska določitev lege

Cerkev stoji ob glavni cesti Slovenj Gradec – Mislinja, v zaselku Okarje.

Čas nastanka

1476

Lastnik / Varuh

Župnija Šentilj pod Turjakom

Povezave k leksikonu