LoginŽelezniški predor Mislinja

Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3

Opis

Železniški predor v Mislinji je na obeh vhodih obzidan s klesanim kamenjem. Predor ima obliko podkve, kar mu zagotavlja veliko trdnost. Stene v notranjosti predora so obdane s klesanim kamenjem in opeko. Še posebej lepo oblikovani so sklepniki obeh vhodnih portalov v predor.

Legenda, zgodovina, pravljica

Predor je bil zgrajen v času gradnje železniške proge Celje – Wolfsberg, ki so jo odprli leta 1899. Za železniški promet se je uporabljal do leta 1968, ko so ukinili železniško progo Dravograd – Velenje. Od takrat naprej predor sameva, v zadnjih letih pa ga vse pogosteje uporabljajo kolesarji, ki potujejo bodisi proti Velenju, bodisi proti Dravogradu.

Občina

Mislinja

Geografska določitev lege

Predor se nahaja v središču Mislinje, pod glavno cesto Mislinja – Velenje.

Čas nastanka

1899

Povezave k leksikonu