LoginKriž

Pojavljajo se kot hišni/dvoriščni, pokopališki, poljski, obpotni ali gorski križi. Spominjajo na udarce usode, služijo orientaciji na križiščih, postavljali so jih za varstvo pred nevarnostmi in v zahvalo za čudežno rešitev.
Po materialu delimo križe na lesene, kamnite, iz kovanega železa, pločevinaste ... Če je namesto razpela na križu nameščena slika, govorimo o križu s tablo. Obpotni ali poljski križi imajo običajno širšo streho, lahko imajo zadaj tudi steno za vedrenje. Če ima križ še stranski deski od kapa do temelja, je to križ – omara. Oznako križ uporabljamo včasih še, ko je spomenik že davno dobil kakšno drugo obliko. Na Koroškem pa so praviloma vsa znamenja – križi (op. prev.).
Križe najdemo tudi kot strešni okras na znamenjih, kostnicah, vojnih spomenikih in kapelah.
Tipi korpusa:
Korpus s tremi žeblji (2 na zapestjih, 1 na nogah) pribit na križ.
Korpus s štirimi žeblji (2 na zapestjih, 2 na nogah) pribit na križ, starejša oblika.