LoginČinkmanov križ

Foto: Darja Mischkulnig 2010

Činkmanov križ

Činkmanov križ - Slika 1

Foto: Darja Mischkulnig 2010

Činkmanov križ

Činkmanov križ - Slika 2

Foto: Darja Mischkulnig 2010

Činkmanov križ

Činkmanov križ - Slika 3

Foto: Darja Mischkulnig 2010

Činkmanov križ, zadnja stran; letnici 1891 in 2001, "zvonec" za napisom "Ave Maria"

Činkmanov križ - Slika 4

Foto: Darja Mischkulnig 2010

Činkmanov križ, zadnja stran; vrezan napis: "Činkmanov križ"

Činkmanov križ - Slika 5
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3 Thumb 4 Thumb 5

Opis

Činkmanov križ je lesen obpotni križ z lesenim korpusum, ki stoji ob robu velikega travnika na južni strani ceste v Želučah. Na stebru ima pritrjeno držalo za rože, pod držalom je lesena tablica z vrezano letnico: 1891. Na zadnji strani križa najdemo letnici 1891 in 2001, napis „Činkmanov križ“ in lesen „zvonec“ z vrezanim napisom „Ave Maria“. V steber križa so vrezani cvetlični ornamenti. Streha je krita s skodlami.

Križ je naravnan na sever in prosto dostopen.

Legenda, zgodovina, pravljica

Križ so postavili Činkmanovi v spomin na družinskega člana, ki se je med delom na polju smrtno ponesrečil. Voz s senom se je prevrnil in padel na njega.

Ko so maja prošnje procesije, se verniki zbirajo pri Činkmanovem križu.

Upodobljeni motivi / napisi

Razpelo s Križanim
Spredaj: lesena tablica z letnico 1891
Zadaj: letnici 1891 in 2001, ter pritrjen leseni „zvonec“ z vrezanim napisom „Ave Maria“; vrezano v steber: „Činkmanov križ“, cvetlični ornamenti

Občina

Bilčovs/Ludmannsdorf

Geografska določitev lege

Na vzhodnem koncu Želuč, na južni strani ceste, ki vodi iz Branče vasi skozi Stranje v Želuče.

Čas nastanka

1891 (napis), zadnjič obnovljen 2001

Lastnik / Varuh

Družina Weber, p. d. Činkman

Povezave k leksikonu