LoginLovrenc, mučenec (10. avgust)

Naddiakon pod papežem Sikstom II. v Rimu. V času Valerijanovih preganjanj (sredi 3. stol.) je cerkveno imetje razdelil mestnim revežem, da bi preprečil njeno podržavljenje. Zato so ga mučili in usmrtili na žarečem oglju. Ko se je velika zmaga cesarja Otona I. nad Ogri na Lechfeldu zgodila prav na Lovrencijev spominski dan (955), se je njegov kult razširil tudi na Koroško. Postavili so mu več ko 20 cerkva.
Atributi: diakonska dalmatika, žareče oglje.
Patron revežev, študentov, kuharjev, gasilcev, vernih duš v vicah.