LoginApokrifi

K apokrifnim spisom štejemo zgodnjekrščanska besedila, ki so sorodna knjigam Nove zaveze, a niso sprejeta v kanon Nove zaveze. Imeli pa so velik vpliv na srednjeveško ikonografijo. Protoevangelij sv. Jakoba (2. stol.) pripoveduje npr. o Jezusovem otroštvu in njegovih starših ter o otroštvu njegove matere Marije.

Primeri:

Stari križ