LoginMarko, evangelist (25. april)

Verjetno je bil sin tiste Marije, v katere hiši je bila zadnja večerja in kjer se je zbirala mlada jeruzalemska skupnost. Marko je s Pavlom in Barnabom misijonaril v Mali Aziji in na Cipru. V Rimu je tesnem stiku s Petrom napisal najstarejši in po njem imenovani evangelij. Po poznejšem izročilu naj bi ustanovil Cerkev v Ogleju in Aleksandriji, tu je okoli leta 65 pretrpel mučeniško smrt. Njegove posmrtne ostanke so v 9. stoletju prinesli mornarji v Benetke. Z oglejskim vplivom so od 13. stoletja na Koroškem nastajale prve njemu posvečene cerkve. Po legendi naj bi bilo hudo neurje preprečilo, da bi bili morilci njegovo truplo sežgali. Tako so marsikje na njegov spominski dan prišle v navado procesije za obrambo pred ujmami in prošnjo za dobro letino.
Atribut: lev (s perutmi), evangelistar.
Patron Benetk in priprošnjik proti ujmam.