Login



Slopasto znamenje

Slopasto znamenje: trup in nastavek sta različne širine. V srednjem veku je pravilo veliko širši nastavek, tabernakeljska hišica, ki je od spodnjega dela ločen s preklado. V baroku je razmerje gmot obrne, spreminjajo se tudi razmerja med višino in širino. Konec 18. stoletja je znamenje vedno vitkejše in slop stoji na manjši talni ploskvi.
V srednjem veku in renesansi so slopna oz. slopasta znamenja dvosmerna, kar pomeni, da so njihove stranice iz vseh stani enako obdelane.

Primeri:

Ni primerov!