LoginKristusov monogram

združuje prvi dve grški črki X (chi) in P (rho) imena »Christos«, »Maziljeni« ali hebrejsko »Mesija«, pri čemer črka X včasih postane križ. Po legendi je cesar Konstantin ukazal svojim vojakom pred odločilno bitko proti Maksenciju na Milvijskem mostu (312) na ščite in prapore namestiti Kristusov monogram. V sanjah se mu je namreč razodelo: »V tem znamenju (križa) boš zmagal.« Kristusov monogram je sčasoma nadomestil cesarjev portret, končno pa je bil ta zamenjan s Kristusovo sliko. Krasila je cesarjevo palačo v Konstantinoplu, našli so jih tudi na antičnih sarkofagih, v katakombah in apsidah krščanskih bazilik.