LoginLenart (Leonhard), pomočnik v sili (6. november)

Rojen okr. 500 v Franciji, umrl 559 (?) v današnjem St. Léonard-de-Noblat pri Limógesu. Bil je puščavnik. Po pretežno legendarnem izročilu se je trudil za osvoboditev ujetnikov in jih deloma zaposlil pri kultivaciji zemlje, torej je opravljal nekako resocializacijo. Od 11. stoletja so ga častili predvsem na Bavarskem. Od tod se je njegov kult razširil tudi na Koroško, posebno romanja k sv. Lenartu. Verigo, ki se je kot njegov atribut sprva nanašala na reševanje ujetnikov, so pozneje razumeli kot verigo za živino – tako je postal najljubši patron za živino.
Atributi: meniška kuta, veriga.
Patron ujetnikov, duševnih bolnikov, kmetov, kovačev, živine, konjev.