LoginPodoba Božje glave

Votivna slika s trnjem okronane Kristusove glave. Celovška trgovka jo je naročila v prvi polovici 18. stoletja pri nekem neznanem slikarju. V mestni župni cerkvi sv. Egidija so jo javno razstavili. Na podlagi poročil o čudežih so jo vedno bolj častili. Okrog srede 18. stoletja je magistrat mesta Celovec pozval k pobožnosti pred podobo Božje glave za pomoč ob hudi epidemiji. Ta pobožnost se je ustalila in jo opravljajo še danes od četrte postne nedelje do ponedeljka petega postnega tedna. Replike votivne slike in pobožnosti so se hitro razširile po vsej Koroški in Sloveniji. Gre za votivno sliko v slogu upodobitve »Ecce Homo« Italijana Guida Renija; od originala se razlikuje v dveh detajlih: rama na levi strani in trn, ki prebada Jezusovo spodnjo ustnico.