LoginBoštjan (20. januar)

Boštjan (20. januar)

Rojen v 3. stoletju v Milanu, umrl 20. januarja v Rimu.
Zavetnik proti kugi zaradi svojih ran, ki pa niso kužne, temveč so od puščic. Prizadejali so mu jih namreč njegovi vojni tovariši, ker se je pokristijanil. Umetniki so ga ljubili zlasti v renesansi, ker so lahko z njim upodabljali lepo, mlado moško golo telo.

Patron: vojakov, lovcev, livarjev.
Atribut: puščica.

Foto: Kužno znamenje, sv. Boštjan (Milan Piko 2006)