LoginMarjeta, mučenka

† okoli 307
Njeno ime pomeni »biser« in njeno čaščenje ima že dolgo zgodovino. Njena legenda se začenja v Antiohiji, kjer naj bi bila hčerka poganskega svečenika, ki naj bi svojo Biserko srčno ljubil in jo toliko huje zasovražil, ko je zvedel, da je postala kristjanka. Nadrobno so popisane njene strašne muke, ki so preveč sadistične, da bi jih tu navajali. Navrh vsega jo je v ječi strašil še hudič v podobi zmaja, a ga je junaško premagala – zato je njen atribut zmaj na verigi. Častijo jo kot zavetnico kmetov pred hudo uro in kot priprošnjico porodnic.

Iz: Breda Vilhar, Milan Piko: Die sakralen Denkmälger des Dekanats Bleiburg. / Cerkvena likovna dediščina v dekaniji Pliberk. Klagenfurt/Celovec 2006, 43.