LoginGolobček Svetega Duha

Svetega Duha, tretjo božjo osebo Svete Trojice, lahko človek zaznava samo v njegovem delovanju. Zato ga upodabljajo v podobah, denimo vihrajočih oblačil ali ognjenih jezikov. Golob kot simbol Svetega Duha se naslanja na Jezusov krst (Mt 1, 9-11). Najdemo ga na slikah Jezusovega krsta v Jordanu in binkoštnih dogodkov pa tudi na Prestolu milosti ali kot samostojno pojavo med oltarji v cerkvah in kapelicah, pa nad jedilno mizo v starih kmečkih hišah.