LoginLipovnik Gregor

Gregor Lipovnik se je rodil leta 1889 pri Mališniku na Tolstem vrhu in umrl leta 1969 pri Rutniku na Tolstem vrhu.
Vse svoje življenje je prebil v svojem domačem kraju ob vznožju Tolstega vrha in Dobrij. Že kot mlad fant je začel rezbariti. Na svoji rojstni domačiji pri Mališniku je postavil zidano kapelico in jo opremil s svojimi nabožnimi podobami. Čez nekaj časa se je s starši preselil v bližnjo soseščino na Potočnikovo domačijo na Dobrijah. Tu je zgradil nekoliko večjo kapelico, ki jo je opremil s svojimi novimi stvaritvami. Leta 1918 se je priženil na skromno Rutnikovo kmetijo. Tu je zgradil majhno kapelico, ki jo je v tridesetih letih povečal do sedanjega obsega in jo opremil z oltarjem in s podobami.
Gregor Lipovnik je zrasel iz tradicije koroške ljudske umetnosti, saj je rezbarstvo imelo v deželi močno tradicijo. Vsa dežela je bila posejana s kapelicami in križi, ki so bili opremljeni s podobami nešolanih rezbarjev in slikarjev. Vaške in gorske cerkvice so napolnili z ustrezno vsebino največkrat domači umetniki.
Vemo, da se je hotel Gregor Lipovnik izučiti za rezbarja. Bil je že vajenec pri nekem mojstru, toda okoliščine mu niso omogočile, da bi to učenje dokončal. Večina njegovih znanih del je nabožne vsebine, le nekaj jih je posvetnega značaja.
Delal je s skrajno preprostim orodjem, brez kakršnikoli priprav za tak posel. Kakor vsi oblikovalci nabožnih motivov, je tudi on pri svojem delu uporabljal predloge. Prav so mu prišle tiskane reprodukcije.
Lipovnikov opus je dokaj obsežen. Do sedaj vemo za 70 njegovih del, podatki pa govorijo še o večjem številu.

Vir: Krivograd Alojz, Ljudski rezbar Gregor Lipovnik (1889-1969), katalog, Koroški muzej Ravne na Koroškem, 1993, str. 3-5.