LoginHelena, svetnica (18. avgust)

Helena, svetnica (18. avgust)

Rojena 250 v današnji Turčiji (?), umrla 18. avgusta 330 (?) prav tam.
Mati cesarja Konstantina je znana po legendi, ki jo navaja že Konstantinov biograf Evzebij iz Cezareje († 339). Pripoveduje, da je v Jeruzalemu našla pravi Kristusov križ in ga prepoznala po čudežu. Po tem izročilu je prinesla križ z napisno tablo in tremi žeblji v svojo rimsko palačo. Bil je temelj cerkve S. Croce di Gerusalemme, kjer je središče vsakoletne papeževe liturgije velikega petka.
Za Koroško je Helena postala posebno pomembna s češčenjem križevih žebljev. V šentvidsko območje so ga prinesli v 16. stoletju nürnberški trgovci in je povezan z romanjem na štiri gore. Začne se v »petek treh križev« na Štalenski (prej Helenski) gori (Magdalensberg) v cerkvi, posvečeni sv. Heleni. Dokaz zelo zgodnjega češčenja svetnice na Koroškem je St. Helena am Wieserberg v Ziljski dolini z dragocenimi romanskimi freskami v apsidi.
Atribut: križ.
Patrona mesta Trier, rudnikov, zavetnica pred strelo in ognjeno nevarnostjo, priprošnjica za izgubljene reči.

Foto: Kuštrova kapelica, sv. Helena (Dušan Jukič 2009)