LoginHema Krška, svetnica (27. junij)

Hema Krška, svetnica (27. junij)

Rojena okr. 980 na Koroškem (Pilštanj, Slovenija,? op prev.), umrla okr. 1045 v samostanu v Krki.
Grofinjo iz Brež-Zeltschach so vzgajali na dvoru njenega bratranca cesarja Henrika II. Poročila se je z grofom Viljemom Savinjskim in rodila dva sinova. Po tragedijah – smrti moža na romanju v Sveto deželo in uboju sinov med rudarskim uporom – je med drugim s svojim velikim imetjem ustanovila benediktinski samostan Admont in samostan benediktink v Krki. Njegove dotacije so postale pozneje gospodarski temelj za ustanovitev krške škofije. Njen kult je zaživel, ko jo je v prizadevanjih krške škofije za osamosvojitev od Salzburga ponaredba srednjeveške listine naredila za ustanoviteljico krške škofije. Za blaženo je bila proglašena 1247, proces njene kanonizacije pa je bil končan šele 1938. Danes je Hema s svojimi ustanovami, predvsem s cerkvijo v Krki z njenim grobom, začetek in središče bilateralnega projekta Hemina romarska pot, ki skuša združiti spiritualnost s turizmom.
Atribut: model krške stolnice, roža.
Patrona dežele Koroške, priprošnjica za srečen porod in za očesne bolezni.


Foto: Hiasl Bildstock, Hl. Hemma (Monika Gschwandner-Elkins 2005)