LoginKrištof, svetnik, pomočnik v sili

Rojen v 2. stoletju, verjetno v Kanaanu, umrl okrog 250. Bil je silak in je iskal najmočnejšega gospoda, da bi mu ponudil v službo svojo moč. Poskusil je pri velikaših, kralju – celo hudiču – toda vsak se je bal še koga nad seboj. Puščavnik na bregu deroče reke mu je svetoval, naj pomaga popotnikom čez reko. Krištof se je dal krstiti in potem dan za dnem z lahkoto nosil ljudi čez reko. Nekoč ga je poklical drobcen otroček, ki je bil mili Jezus sam. Med hojo skozi reko je silni Krištof pod njim začel omahovati. Seveda je bil silno začuden, a dete ga je podučilo: »Saj vendar nosiš Boga, najmogočnejša gospodarja sveta!«
Proti koncu srednjega veka se je razšririla pobožna vera, da ne umrješ nepredvidene smrti, če zjutraj zaupljivo pogledaš podobo sv. Krištofa. Tako so se pojavljale vsepovsod njegove velike slike na zunanjščini cerkva.
Patron prometa, v novejšem času predvsem avtomobilov in letal.