LoginNepomuk (16. maj)

Janez Nepomuk, tako imenovan po svojem rojstnem kraju Pomuk na Češkem (1340–1393), je kot generalni vikar praške nadškofije energično nastopil za cerkvene pravice. Tako je prišel v konflikt s kraljem Vaclavom IV., ki ga je ukazal prijeti, mučiti in končno s praškega Karlovega mostu vreči v Vltavo. Po legendi je bilo nasprotja s kraljem krivo to, da mu ni hotel izdati spovedi njegove žene. Ko so l. 1719 odprli Janezov grob v praški stolnici sv. Vida, je bil njegov jezik nestrohnjen in na njegovem čelu naj bi opazili pet svetlečih zvezd.
Kot prominentni predstavnik habsburške protireformacije je postal eden najpogostoje upodobljenih svetnikov baroka. Nastopa v ornatu kanonikov z roketom (čipkasta obrobljena korna srajca), mozzetto (plašček okoli ramen) in štirikotnim birtom kot pokrivalom.

Atributi: križ, mučeniška palmova vejica, jezik, 5 zvezd
Patron ladjarjev, pomočnik pri nevarnostih na vodah, mostovni zavetnik