LoginSuhodolčan Leopold

SUHODOLČAN, Leopold, pisatelj in kulturno-prosvetni delavec. *Žiri, 10. 8. 1928; †Golnik, 8. 2. 1980, živel je na Prevaljah od 1950, kjer je pokopan. Bil je ravnatelj Osnovne šole na Prevaljah, sprva učitelj slovenskega jezika. S prof. Stankom Kotnikom pobudnik Bralne značke, pisatelj, kulturni delavec, urednik revije Kurirček in med leti 1977 - 1980 glavni in odgovorni urednik knjižnih izdaj založbe Borec v Ljubljani.

Vir: Jukič, Greta, Suhodolčan-Dolenc, Marija, Biografski leksikon občine Prevalje. Prevalje 2009; Jukič, Greta, Peto desetletje Prežihove bralne značke. Prevalje, 2003.
Koroški biografski leksikon