LoginSušnik Franc

Sušnik Franc

Dr. Franc Sušnik (1898 - 1980) je s pomočjo somišljenikov pričel uresničevati ambicijo, da bi Koroška dobila svojo prvo srednjo šolo – gimnazijo. Kulturno središče naj bi bile tri ustanove: gimnazija (ustanovljena 1945), študijska knjižnica (ustanovljena 1949) [Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika] in muzej (ustanovljen 1953) [Koroški muzej]. Vse tri ustanove so bile ustanovljene na pobudo dr. Franca Sušnika, ki je odprl vrata v svet znanja otrokom koroških ljudi. Koroška je bila njegovo življenje in delo.

Vir: Jukič, Greta, Suhodolčan-Dolenc, Marija, Biografski leksikon občine Prevalje. Prevalje, 2005.
Koroški biografski leksikon