LoginMarija zavetnica s plaščem

Zavetnica človeštva varuje pod svojim plaščem zbrane zastopnike obeh spolov in vseh stanov. Najbolj znan je slikovit gotski relief na Ptujski gori v Sloveniji (op. prev.).

Motiv izhaja iz relikvije Marijinega plašča, ki so ga častili v blahernski cerkvi v Konstantinoplu. Idejo so propagirali beraški redovi med latinsko zasedbo Konstantinopla v zgodnjem 13. stoletju Vodila je k motivnemu razvoju Marijine ikone, prav tako čaščene v blahernski cerkvi. Nastal je nov tip z motivom plašča obogatene Marijine ikone – »Marie orans« (Marija molilka). Marija, z rokami, dvignjenimi v molitvi, brez otroka, je postala zavetnica s plaščem: Marija, ki razprostira svoj plašč nad varstva potrebne.