LoginAna Samotretja (26. julij)

Ta ikonografski tip je ljubezniva upodobitev ljubezni babic: na enem kolenu pestuje svojo hčerko, malo Marijo, na drugem pa njenega sina Jezusa, svojega vnuka. Pojavil se je v 14. stoletju, bil je v 15. in 16. stoletju široko priljubljen, tridentinski koncil pa ga je prepovedal. Od tedaj služi umetnostnim zgodovinarjem tudi pri datiranju kot »ante quem«.

Iz: Breda Vilhar, Milan Piko: Die sakralen Denkmälger des Dekanats Bleiburg. / Cerkvena likovna dediščina v dekaniji Pliberk. Klagenfurt/Celovec 2006, 26.