LoginOpečne rešetke

Opečne rešetke na gospodarskih poslopjih štejejo k posebnostim mnogih stavb v jugovzhodnih Alpah in alpskem predgorju, predvsem na Koroškem, Štajerskem, v Sloveniji, predelih Hrvaške, Furlaniji, Benečiji in celotni Padski nižini.
So deli zidu in imajo odprtine, ki jih tvorijo na poseben način razvrščeni opečni elementi. Največkrat so razvrščene druga nad drugo ali poleg druge. Vidimo jih na stanovanjskih poslopjih vročih področij kot prepišno varnostno zapolnitev zidnih odprtin, kot prostostoječe balustrade ali v ograjah in kot mreže pred zunanjimi zidovi proti dnevnemu sončnemu pregrevanju. Predvsem v zmernejših podnebnih pasovih jih najdemo na kmečkih gospodarskih poslopjih, zlasti na skednjih in tudi na malih sirarnah severne Italije.
Posebnost rešetk na našem območju v juhovzhodnem alpskem prostoru je nenavadno bogastvo konstrukcij in motivike, v izboru uporabljenih opečnih elementov in v njihovem oblikovanju. Nezavarovane odprtine so veljale za mesta, skozi katera naj bi vstopale čarovne moči, demoni in duhovi vseh vrst. Zato so se ljudje potrudili, da so sorazmerne velike odprtine opečnih rešetk zavarovali. Ljudsko poimenovanje »zrcalna stena« za nekatere opečne rešetke kaže na varovalno funkcijo posebno oblikovanih rešetk, češ da lahko zrcalijo, preprečijo hudobne moči.
Tako je mnogo odprtin oblikovanih v obliki križa in drugih krščanskih znamenj, kot z Jezusovim monogramom »IHS« ali Marijinim znakom, sv. Duha, Jezusovega srca. Božja očesa, monštrance, celo celi krilni oltarji so integrirani v prezračevalne rešetke teh kmečkih gospodarskih poslopij. Nekatere stavbe so po celotni zunanji koncepciji posnete po sakralnih zgradbah. Tako dobijo površine z rešetkami obliko gotskih oken s šilastim lokom; celo komplicirana krogovičja najdemo. Po drugi strani najdemo tudi motive nekrščanskih verskih predstav, kot npr. pentagram (Salomonov pečat), rogove, rogovje ali groteskne glave.