Loginsteber

prosto stoječ, v prerezu navadno okrogel predmet, ki se rabi kot nosilec, opornik.

Primeri:

Ni primerov!