LoginMarkovič Peter

Peter Markovič se je rodil 2. 7. 1866 na Gori pri Rožeku med šestimi kmečkimi otroki. Že v zgodnji mladosti je začel slikati, kar pa v njegovi okolici ni naletelo na veliko razumevanja. Našel se je pokrovitelj v Celovcu, ki mu je omogočil študij na Akademiji upodabljajočih umetnosti na Dunaju. Po izobrazbi pri profesorju Allemandeju je zaključil študij kot akademski slikar in se vrnil na Koroško. Z ženo sta se nastanila na Bregu pri Rožeku, kjer je deloval kot slikar in fotograf. Slikal je predvsem na cerkvenem območju. Kot ljubitelj narave je posadil svoj vrt – namesto s sadjem in zelenjavo – predvsem s cvetjem in drugimi posebnimi rastlinami, gojil je domače in eksotične ptice pevke. Umrl je 27. 2. 1929. Pokopan je na pokopališču v Rožeku, kjer mu je slovenski kipar prof. Gorše l. 1982 napravil spomenik.
Za njegovo umetniško dediščino skrbi od l. 1979 v Rožeku ustanovljeno Slovensko kulturno društvo Peter Markovič.