LoginCerkveni križ v Logi vasi

Foto: Andreas Kleewein 2009

Cerkveni križ v Logi vasi

Cerkveni križ v Logi vasi - Slika 1

Foto: Andreas Kleewein 2009

Sever: Trpeči Kristus, evangelist Matej

Cerkveni križ v Logi vasi - Slika 2

Foto: Andreas Kleewein 2009

Vzhod: Roženvenska Marija, evangelist Marko

Cerkveni križ v Logi vasi - Slika 3

Foto: Andreas Kleewein 2009

Jug: sv. Florijan, evangelist Luka

Cerkveni križ v Logi vasi - Slika 4

Foto: Andreas Kleewein 2009

Zahod: sv. Mihael, evangelist Janez

Cerkveni križ v Logi vasi - Slika 5

Foto: Andreas Kleewein 2009

Pogled z jugovzhodne smeri

Cerkveni križ v Logi vasi - Slika 6
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3 Thumb 4 Thumb 5 Thumb 6

Opis

Dvonadstropno slopno znamenje s kvadratnim tlorisom. V spodnjem delu ima obokane niše, v nadstropju je niša samo na sverni strani. Poslikano je na vseh straneh.

Legenda, zgodovina, pravljica

Verjetno so znamenje postavili pri zidavi cerkve 1554. Služilo je za zbirališče romarjev, ki so prihajali od zapada k romarski cerkvi Roženvenske Marije. Sedaj je ob tem znamenju četrta postaja procesije sv. Rešnjega telesa. Poslikal ga je Peter Markovič iz Rožeka, ko so l. 1907 cerkev prvič celovito obnovili. Nazadnje je poslikavo restavrirala Josefine Kreuzer.

Upodobljeni motivi / napisi

Spodnji del:
V: sv. Marko
S: sv. Matej
J: sv. Luka
Z: sv. Janez

V nadstropju:
V: Roženvenska Marija
S: Trpeči Kristus (v niši)
J: sv. Florijan
Z: sv. Mihael

Občina

Vrba/ Velden am Wörther See

Geografska določitev lege

Loga vas, na zapadni strani pokopališča

Čas nastanka

16. stol.

Umetnik / Umetnica

Freske Petra Markoviča iz l. 1907; nazadnje restavrirala Josefine Kreuzer l. 1974

Lastnik / Varuh

Župnja Loga vas

Povezave k leksikonu