LoginStari križ

Foto: Andreas Kleewein 2009

Južna stran

Stari križ - Slika 1

Foto: Andreas Kleewein 2009

Severna stran: Križanje

Stari križ - Slika 2

Foto: Andreas Kleewein 2009

Posneti rob SSZ: apostoli

Stari križ - Slika 3

Foto: Andreas Kleewein 2009

Posneti rob vzhod: apostoli

Stari križ - Slika 4

Foto: Andreas Kleewein 2009

Posneti rob JJZ: apostoli

Stari križ - Slika 5

Foto: Andreas Kleewein 2009

JJV: Sočutna

Stari križ - Slika 6

Foto: Andreas Kleewein 2009

Zapadna stran: Ana poučuje Marijo

Stari križ - Slika 7
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3 Thumb 4 Thumb 5 Thumb 6 Thumb 7

Opis

Tristranski tabernakelj je posajen na pobeljen steber. Pod poslikanimi nišami tečejo trikotne ploskve do zidca, ki omejuje steber. Kjer se posneti robovi tabernaklja stikajo s stebrom, so reliefno oblikovani, na glavo obrnjeni križi, tako imenovani Petrovi križi. Niše in posneti robovi so pisano polihromirani (poslikani).

Legenda, zgodovina, pravljica

Pri restavriranju strehe so našli staro skodlo, ki je ležala pod ostrešjem. Je od prvotne strehe in ima napis. Na žalost tega niso zabeležili in verjetno bo ostal do naslednje obnove neznan.

Upodobljeni motivi / napisi

Niše:
J: Pietà
SV: Križanje z asistenco in razbojnikoma na križu, letnica 1980
JZ: Sv. Ana poučuje Marijo in njeni starši (Ana in Joahim), letnica 1858
Ploskve na posnetih robovih: po 4 apostoli; nad njimi: angleske glavice; pod njimi: tipoloških 5 motivnih krogov

Občina

Vrba/ Velden am Wörther See

Geografska določitev lege

Črešnje, pri posestvu Bürger, zapadno od gasilskega doma

Lastnik / Varuh

Druž. Büger, p. d. Suhutz

Povezave k leksikonu