LoginJanez, apostol in evangelist (27. december)

Spada s Petrom in svojim bratom Jakobom med najpomembnejše apostole prve jeruzalemske skupnosti. Označujejo ga za Jezusovega »najljubšega učenca«, ki mu je Jezus s križa zaupal svojo mater v varstvo (Jn 19). Po izročilu je misijonaril v Mali Aziji. Cesar Domicijan ga je pregnal na otok Patmos, tam je apostol napisal Skrivno razodetje. Po pregnanstvu je v Efezu napisal svoj evangelij in tam v visoki starosti umrl.
Atributi: osel, kelih s kačo, vrček z oljem, kot Janez evangelist s knjigo in orlom, kot apostol v družbi z njimi (Zadnja večerja).
Patron piscev, slikarjev, tiskarjev; prijateljstva.