LoginFlorijan (4. Mai)

Rojen 4. maja (?) 304 v Lauriacumu, današnjemu Lorchu ob Aniži.
Florjan, rimski častnik, je prvi svetnik Avstrije. Po legendi (8. stol.) naj bi ga med preganjanjem kristjanov pod cesarjem Dioklecijanom z mlinskim kamnom za vratom utopili v Aniži, ker se je pri svojih predstojnikih zavzel za 40 spreobrnjenih kristjanov in se tudi sam ni hotel opdpovedati krščanstvu. Kot patrona proti ognju in vodnim ujmam ga častijo od 15. stoletja, ker je po legendi kot otrok s svojo molitvijo rešil gorečo hišo. Florjan spominja na to, da so rimski vojaki že zelo zgodaj razširjali krščanstvo v Avstriji. Zgodnjekrščanske cerkve pričajo to tudi za Koroško.

Atributi: oficirska oprava, gašenje goreče stavbe