LoginVoukov križ

Foto: Monika Gschwandner-Elkins 2009

Voukov križ 1

Voukov križ - Slika 1

Foto: Monika Gschwandner-Elkins 2009

Voukov križ 2

Voukov križ - Slika 2

Foto: Monika Gschwandner-Elkins 2009

Voukov križ, razpelo

Voukov križ - Slika 3

Foto: Monika Gschwandner-Elkins 2009

Voukov križ, sv. Florijan

Voukov križ - Slika 4

Foto: Monika Gschwandner-Elkins 2009

Voukov križ - Slika 5

Foto: Monika Gschwandner-Elkins 2009

Voukov križ, sv. Lovrenc

Voukov križ - Slika 6

Foto: Monika Gschwandner-Elkins 2009

Voukov križ, sv. Marko

Voukov križ - Slika 7
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3 Thumb 4 Thumb 5 Thumb 6 Thumb 7

Opis

V Peračiji, na vzpetini nad nekdanjim poplavnim območjem Drave, stoji zanimivo baročno znamenje. Proti zahodu orientirani široki slop nosi s skodlami krito streho z laterno. Ta je pokrita s kupolasto streho, ki se končuje s kroglo in križem z žarki.
Znamenje je zunaj in znotraj poslikano. Na zadnji steni niše stoji veliko razpelo. Dva kipa v naravni velikosti (sv. Janez Evang. in Marija Magdalena), ki sta več desetletij stala v niši, sta bila iz l. 1864 potopljene cerkve sv. Lovrenca.

Znamenje izvra iz l. 1727
Restavrirano je bilo 1940, zadnjič 1992 (blagoslovil ga je župnik Friedrich Isop)

Javno dostopno

Legenda, zgodovina, pravljica

Voukov križ so postavili 1727, ko je po izročilu pogorel cel kraj razen ene hiše v spodnjem delu, in to na mestu, kjer je že prej stalo znamenje.
Gospodar p. d. Paul, ki mu je katastrofa takrat prizanesla, se je zavezal, da bo v zahvalo vsako leto plačal mašo. Tako je na florijanovo (4. 5.) v letih po tem šla procesija od tega znamenja do farne cerkve Šmarkež, kjer se je brala zaobljubljena maša. Ta navada je bila živa še v 20. stol.

Upodobljeni motivi / napisi

V niši znamenja je veliko razpelo s poslikanim ozadjem.
Levo: sv. Florijan, desno: sv. Janez Nepomuk
Zunaj so naslikani: sv. Marko, sv. Lovrenc in Marija Magdalena

Občina

Škocjan/St. Kanzian am Klopeinersee

Geografska določitev lege

Na griču v Peračiji, na cesti proti Šentlovrencu Peračija 9125 Sinča vas / Kühnsdorf
Peratschitzen
9125 Kühnsdorf

Čas nastanka

1727

Umetnik / Umetnica

J. Stefan und B. Lecjaks

Lastnik / Varuh

Druž. Preinig, p.d. Vouk

Povezave k leksikonu