LoginTratnikov križ

Foto: Uši Sereinig 2009

Tratnikov križ

Tratnikov križ - Slika 1

Foto: Uši Sereinig 2009

Tratnikov križ, sv. Krištof

Tratnikov križ - Slika 2

Foto: Uši Sereinig 2009

Tratnikov križ, Marija Kraljica

Tratnikov križ - Slika 3

Foto: Uši Sereinig 2009

Tratnikov križ, sv. Florijan

Tratnikov križ - Slika 4

Foto: Uši Sereinig 2009

Tratnikov križ, sv. Hubertus

Tratnikov križ - Slika 5

Foto: Milan Piko 2012

Tratnikov križ

Tratnikov križ - Slika 6
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3 Thumb 4 Thumb 5 Thumb 6

Opis

Majhno slopasto znamenje, ki ga je družina Kontschtitsch sama sezidala. Vrh strešice je bakren in nosi jabolko s križem. Poslikal ga je Jožef Stefan.
Stoji na zasebnem zemljišču, viden s ceste.

Legenda, zgodovina, pravljica

Družina Kontschitsch ga je leta 1999 postavila zaradi tega, ker v predelu Vogrč, ki ga domačini imenujejo Voglje, niso imeli nobenega križa. Na pobudo pokojne mame so ga tudi posvetili, in sicer maja 2006.

Upodobljeni motivi / napisi

Proti cesti: sv. Krištof
Proti Vogrčam: sv. Florijan
Proti gozdu: sv. Hubertus (in ker je brat lovec)
Marija Kraljica (ker je bilo pokojni Kontschitschevi mami ime Marija

Občina

Pliberk/Bleiburg

Geografska določitev lege

V predelu vasi, ki ga domačini imenujejo Voglje, pri hišni št. 45.
Rinkenberg/Vogrče 45
9150 Rinkenberg/Vogrče

Čas nastanka

1999

Umetnik / Umetnica

Jožef Stefan

Lastnik / Varuh

Druž. Kontschitsch

Povezave k leksikonu