LoginPrestol milosti

Prestol milosti

Upodobitev Svete Trojice. Motiv izvira iz pisma Hebrejcem, kjer je Jezus predstavljen kot večni veliki duhovnik. Na križu se je sam daroval za spravno daritev človeštvu in zdaj pred Očetom zastopa vse grešnike, ki v stiski iščejo pribežališče: »Pusti nas torej polne zaupanja k prestolu milosti, da najdemo usmiljenje in milost in tako dosežemo pomoč ob pravem času« (Heb 4, 16). Po srednjeveških predstavah je odpuščanje grehov pogoj za rešitev pred družbenimi pretnjami kot so vojna, epidemije in naravne katastrofe. Zato najdemo ta motiv večkrat na spomenikih v zvezi s temi biči človeštva (kužna znamenja).
Upodobitev: Bog Oče na prestolu drži križ s Kristusom, vmes je golobček Sveti Duh.

Foto: Grosov križ, sv. Trojica (Uši Sereinig 2009)