LoginKrogovičje

Iz segmentov kroga sestavljen ornament, ki ga – v gotiki (op. prev.) – uporabljamo npr. v okenskih lokih.

Primeri:

Ni primerov!