LoginFiguralno znamenje

Stebri z Marijo ali Sveto Trojico stojijo na trgih vasi in mest in spominjajo na epidemije kuge, turške vojne (Marijin steber, celovška stolnica, 17. stol.) in velike požare (Marijin steber, Gospa Sveta, prej na Novem trgu v Celovcu). Postavljali so jih za varstvo pred klasičnimi nevarnostmi vojne, lakote in kuge, ali v zahvalo za čudežno rešitev iz teh nevarnosti.