LoginSrce Jezusovo

Upodabljanje srca Jezusovega, prebodenega s sulico, včasih s trnovim vencem in plameni kot simbol njegove sočutne ljubezni, je biblijsko motivirano po pasijonu evangelista Janeza, Jezusovega najljubšega učenca (Jn 19), ki se je pri zadnji večerji naslonil na Jezusovo srce. Že pri cerkvenih očetih najdemo razlago krvi in vode iz Jezusovega srca kot prispodobe zakramentov evharistije in krsta. Iz Jezusovega srca prihajata kot dokaz njegove ljubezni do nas ob njegovi smrti na križu.
Češčenje srca Jezusovega izhaja iz visokosrednjeveške mistike, predvsem vizij francoske redovnice Marije Marjete Alacoque (17. stol.). Nove poteze češčenja in razširjanje slik je pobožnosti dodalo videnje redovnice Faustyne Kowalske in njena kanonizacija pod papežem Janezom Pavlom II. Češčenje srca Jezusovega je bilo v programu ljudskega misijonarstva jezuitov v 18. in 19. stoletju, kar je odločilno prispevalo k širitvi tega motiva tudi v Sloveniji in Avstriji.