LoginKapelica v Rikarji vasi

Foto: Monika Gschwandner-Elkins 2010

Kapelica v Rikarji vasi

Kapelica v Rikarji vasi - Slika 1

Foto: Monika Gschwandner-Elkins 2010

Kapelica v Rikarji vasi, vhodna stran

Kapelica v Rikarji vasi - Slika 2

Foto: Monika Gschwandner-Elkins 2010

Kapelica v Rikarji vasi, sv. Simon

Kapelica v Rikarji vasi - Slika 3

Foto: Monika Gschwandner-Elkins 2010

Kapelica v Rikarji vasi, višarska Marija

Kapelica v Rikarji vasi - Slika 4

Foto: Monika Gschwandner-Elkins 2010

Kapelica v Rikarji vasi, kažipot: Cesta v Ljubljano

Kapelica v Rikarji vasi - Slika 5

Foto: Monika Gschwandner-Elkins 2010

Kapelica v Rikarji vasi, kažipot: Cesta na Trbiž

Kapelica v Rikarji vasi - Slika 6
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3 Thumb 4 Thumb 5 Thumb 6

Opis

Kapelica stoji v naselju ob razpotju nekdanje tržaške zvezne ceste in staro podkorensko. Baročna stavbica iz l. 1872 je bila restavrirana l. 1937 in l. 1967. Zidana je s kamnom. Streha se končuje v lesenem stolpiču, njegova strešica pa s pločevinasto kroglico in venčkom iz žarkov. Na zunanjščini so naslikani svetniški liki. Vrata iz kovane mreže varujejo vstop v notranjščino.

Legenda, zgodovina, pravljica

Doslej ni kaj znanega.

Upodobljeni motivi / napisi

Medaljon nad vhodom: sv. Izidor.
Desno od vhoda: sv. Mavricij, levo: sv. Florijan.
V baročni tradiciji sta medaljona na južni steni s sv. Simonom in na severni z milostno podobo višarske Marije.

Občina

Podklošter/Arnoldstein

Geografska določitev lege

Sredi vasi ob stari podkorenski cesti.
Riegersdorf
9587 Riegersdorf

Čas nastanka

1872

Povezave k leksikonu