LoginVstajenje

Kristusovo vstajenje je temelj krščanske vere. »Kristusova pot«, kakor so novo versko gibanje imenovali v apostolski zgodovini, se začne s tem, da so Kristusa njegovi učenci in učenke po njegovi smrti na križu srečali Vstalega in do svoje mučeniške smrti pričali: Gospod je resnično vstal in se prikazal Simonu Petru. Simbol njegovega vstajenja je postal prazen grob (cerkev Božjega groba v Jeruzalemu), ki je bil po posredovanju romarjev v 4. stoletju sprejet v krščansko liturgijo in ikonografijo.
Medtem ko je vzhodnokrščanska umetnostna tradicija upoštevala apokrifne spise in upodabljala vhod Vstalega v podzemlje, je zahodna prikazovala pobožne žene, ko najdejo prazen grob ob obisku v jutru velikonočne nedelje, in prikazovanje Vstalega Mariji Magdaleni, dvanajsterim apostolom in »nevernemu« Tomažu. Kot tipična upodobitev Vstajenja pa se je na krščanskem Zahodu v srednjem veku izoblikoval ranjeni, a zmagoslavni Kristus nad odprtim, praznim sarkofagom in spečimi stražniki: z desnico blagoslavlja, v drugi roki drži zmagovito zastavo z naslikanim križem. Motiv kaže na paralele s starejšo upodobitvijo zaklanega, vendar stoječega jagnjeta, ki je simbol Vstalega iz Janezovega Razodetja.