LoginKrilni oltar, gotski

Gotski krilni oltar se je razvil v 14./15. stoletju in ima svoje zgodovinske korenine v krščanskem svetniškem in relikvijskem kultu. Relikvije in kultne slike so bile prav do poznega srednjega veka izpostavljene češčenju na posebne praznike in bile opremljene z vratci, ki so se ob takih priložnostih lahko odpirala. Nov pomen so dobila krila, ko se je vse skupaj razvilo v trden oltarni nastavek, ki so ga integrirali v liturgično leto: s krili je oltar dobil delavniško in praznično stran.

Gotski krilni oltar sestavljajo praviloma »podstavek« (spodnji del), izvirno je služil shranjevanju relikvij, »omara« s krilnimi vrati, v sredini je Marija z otrokom, in »nastavek« z okrasnim čelom, v katererm je skupina križanja.
Ikonografsko predstavlja gotski krilni oltar učlovečenje božjega sina (Madona z otrokom), ki je prišel, da bi odrešil človeštvo (skupina križanja v okrasnem čelu). Svetniki levo in desno pa so sad oziroma vzor odrešitve. Ta misterij se slavi v zakramentu sv. Evharistije na oltarju.

Primeri:

Ni primerov!