LoginJurij, mučenec, pomočnik v sili (23. april)

Doma v Kapadokiji je bil verjetno kot visok rimski častnik med Dioklecijanovim preganjanjem obglavljen v bližini Beiruta. Njegov kult se je širil s križarji in Jurijevim viteškim redom. Zato je bil večkrat upodobljen v podobi križarja v boju z zmajem. To znano legendo pripoveduje Legenda Aurea, najpomembnejša srednjeveška zbirka svetniških legend. Jurij je s sulico prisilil zmaja, da ga je kraljična, ki naj bi mu bila žrtvovana, na svojem pasu prignala v mesto. Jurij je zmaja usmrtil, potem ko so meščani obljubili, da se bodo dali krstiti.
Na Koroškem je sv. Juriju posvečenih kakih 50 cerkva.
Atributi: konj, viteški oklep s sulico.
Patron Anglije, 13 viteških redov, vojakov, kmetov itn.